چون سیل زپیچ وتاب صحرا می رفت

نتایج جستجو برای عبارت :

چون سیل زپیچ وتاب صحرا می رفت

آری همين امروز و فردا بازمي‌گردیمما اهل آنجاییم، از اینجا بازمي‌گردیمبا پای خود سر در نیاوردیم از این اطرافبا پای خود یک روز اما بازمي‌گردیمچون ابرها صحرا به صحرا برد ما را بادچون رودها صحرا به صحرا بازمي‌گردیماین زندگی مکثی‌ست مابین دو تا سجدهاستغفراللهی بگو، ما بازمي‌گردیمبین جماعت هم نماز ما فرادا بودعمری‌ست تنهاییم و تنها بازمي‌گردیم*ما عاقبت "انا الیه راجعون" بر لباز کوچه بن‌بست دنیا بازمي‌گردیممحمدمهدی سیار* و لقد جئتمونا
سایه آن چشم سیه با تو چه مي گفت که دوش
عقل فریاد برآورد و به صحرا زد و رفت

نازنین آمد و دستی به دل ما زد و رفت
پرده ی خلوت این غمکده بالا زد و رفت
کنج تنهایی ما را به خیالی خوش کرد
خواب خورشید به چشم شب یلدا زد و رفت
درد بی عشقی ما دید و دریغش آمد
آتش شوق درین جان شکیبا زد و رفت
خرمن سوخته ی ما به چه کارش مي خورد
که چو برق آمد و در خشک و تر ما زد و رفت
رفت و از گریه ی توفانی ام اندیشه نکرد
چه دلی داشت خدایا که به دریا زد و رفت
بود ایا که ز دیوانه ی خود ی
ماه بدون خورشید هوهوی سوی باد استگوی سیاه و چرکینرنگ عزیز ماه استاما چرا زشب هاشبنم شود ز دریاسوز دلان ز بیميرحمت شود ز صحرامن مانده ام  چنین استخورشید هر  صباحیبا هر سیه دو نیکیبا لطف و روشناییپس آسمان چنین استرویی ز دل همایانروی دگر ز نیکانرویی ز جان تباهانمن مانده ام چرا منهو هوی سوی دریامسنگم برای کشتنسوزی برای صحرام من مانده ام چرا اورسوای جان صبا استوقتی بگم بميردبا سبزه ها رها استسارو ثنا و دل بیندر کوی حق تعالیچون نور این جهان است
گله ی گوسفندخودرابرد صحرا یک شبان
ناگهان از دور پیدا شد درختی گردکان
رفت بالای درخت وروی سرشاخی نشست
تا بچیند گردو اما باد سختی شد وزان
شاخه هاازشدت طوفان تکان ميخورد سخت
برگ وگردو آنچنان ميریخت چون فصل خزان
گفت چوپان . ایزدا  این گله نذرت مي کنم
تا رسم سالم به پهنای زمين از بیم جان
اندکی آرام شد طوفان و چوپان مطمئن
شاخه ی محکمتری بگرفت وپایش روی آن
 گفت یا رب نیستی راضی که ما در جامعه
خوارو بی چیز و زبون گردیم اندراین جهان
پس بیا نیمي
هر طرف رو کن و تردید نکن ، سوی منی
باز در (( چشم رس ِ )) دیده ی پر سوی منی
تا ابد گرچه عزیزی ولی از یاد مبر
چشم من باشی و در سایه ی ابروی منی
در غمم رفته ای و در خوشی ام آمده ای
چه کنم ؟ خوی تو این است ؛ پرستوی منی
چشم بادامي و شیرین و خوش و با نمکی
چینی و تازی و ایرانی و هندوی منی
گوش تا گوش به صحرا بخرام و نهراس
شیر ها خاطرشان هست که آهوی منی
مهدی فرجی
( غروبِ سرخ )
  
روز غم بارِ غروبِ آفتاب
واپسین تابشِ نورِ خورشید 
نور کم رنگِ حزینِ صحرا
آسمان سرخ به رنگِ خون است
علَمي گشته نگون
مَشکی پاره و افتاده به خاک
بوی دود و آتش
خیمه یِ سوخته در آتشِ کین 
باز شد مأمن طفلان اَسیر
وصدایی را که
گوشِ تاریخ شنید از رهِ دور
در هم آميختنِ هل هله هایِ دشمن 
و صدایِ شیون
بی قرار است قلم
........... شد نوشتن دشوار  
قلم افتاد زمين 
............ داغ شد دفتر من
دلم از حسِ عجیبی  به تپش افتاده 
لرزش دستانم
خود حکایت کند از
در زمان امام حسن عسکری علیه‌السلام در «سر من رأی» (سامرا) قحطی به وجود آمد.

خلیفۀ عباسی دستور داد درباریان و مردم برای طلب باران از خداوند، از شهر خارج شده و به صحرا بروند.

مردم سه روز پی‌درپی برای طلب باران به صحرا رفتند و دست به دعا برداشتند ولی باران نیامد.

روز چهارم «جاثلیق»، بزرگِ مسیحیان به همراه نصاری و راهبان به صحرا رفت. همراه این مسیحیان یک راهب بود که هر وقت دست خود را به‌سوی آسمان بلند مي‌کرد، باران سيل‌آسا مي‌بارید....
ادامه م
شعری در برگیرنده ی حجاب به نام گُل وگِل
شاید اگر زمين و زمان آسمانی استصَدر العقاب خاک گِلی هم جهانی استگُل با گِلی نشسته ،چنین گفت با سرودفکر هوس برای گُلی،گِل گمانی است
سرعت برای سبقت و قدرت برای جنگ
این فکر،خاصه ی عِِقل گِل،زمانی است
صحرا برای گِل نشود،آشنا ولیدریا برای گِل چو بُتی باستانی استصحرا نماد صبر و تحمل ميان دود
دریا نماد موج غرور جوانی است
گِرد گُل و گِلم و گُمانم که تو گُلی
گلدان گُل برای گُلان آرمانی استگُل ها اگر بدون حصاری
انگشتانم تب کرده اند هنگام هم آغوشی با لیوان قهوه ام!بخارش صورتم را قلقلک ميدهد!چشمانم را ميبندم و آن را مزه مزه ميکنم؛تلخی اش مرا به یاد زندگی سیاه و سفید صحرا مي اندازد...صحرا مشرقی!کمي دیگر نیز مينوشم و و آغوش انگشتانم برای لیوان تنگ تر ميشود؛خود را درون آن تیمارستان با آن مقنه بلند ميبینم!پلک هایم تکانی ميخورد..نگاهی به اطرافم مي اندازم و همان تنش را حس ميکنم!همان تب باران؛همان دیوار های ترک خورده..!حس خرابی آوار ميشود روی سرم!حس سرکوب!خفگ
شرح گذشت و مدارا و انسانیت در آثار سعدی گسترده است.داستانی در بوستان هست به این مضمون که ابراهیم خلیل هر روز بر سر سفره‌اش
ميهمان مي‌پذیرفت. یک هفته کسی نیامد. به صحرا رفت و پیرمردی کهنسال را
یافت و دعوت کرد. چون به طعام نشستند، پیرمرد از ذکر بسم‌الله ابا کرد.
ابراهیم دریافت که زردشتی است و عذرش را خواست. ندا از آسمان آمد که من صد
سال به این گبر روزی دادم و تو در یک لحظه از او روی گرداندی؟!
شنیدم که یک هفته ابن السبیل
ادامه مطلب
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
تورهای سان فلاور دبیسان فلاور تور (sunflower tours dubai) یک اپراتور تور خارجی است که در دبی، امارات متحده عربی واقع شده است ، این کمپانی در سال 1999 تاسیس شده است. ای شرکت تورهای صحرایی و شهری متنوعی در تمام روزهای سال برگزار مي کند. تیم جوان این شرکت مسافرتی، تمامي برنامه های مورد نیاز در سفر به دبی و امارات متحده از جمله اقامت در هتل، تورهای گشت و گذار و تورهای بیابانی را برنامه ریزی و مدیریت مي کنند. جالب است که بدانید علاوه بر آن شتر سواری، سفرهای ماه
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب