زيرنويس چسبيده قسمت ١٨ عشق سياه وسفيد

نتایج جستجو برای عبارت :

زيرنويس چسبيده قسمت ١٨ عشق سياه وسفيد

دانلود سریال Siyah Beyaz Ask با لینک مستقیمسریال عشق سیاه و سفید Siyah Beyaz Ask با کیفیت خوب| کیفیت عالی HDTV,720p + لینک مستقیم |قسمت 21 + نسخه زیرنویس چسبیده قسمت 21 اضافه شد
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask
زیرنویس چسبیده قسمت 21 کیفیت 720 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 21 کیفیت 480 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 21 کیفیت 240 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask با لینک مستقیمسریال عشق سیاه و سفید Siyah Beyaz Ask با کیفیت خوب| کیفیت عالی HDTV,720p + لینک مستقیم |قسمت 20 + نسخه زیرنویس چسبیده قسمت 20 اضافه شد
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask
زیرنویس چسبیده قسمت 20 کیفیت 720 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 20 کیفیت 480 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 20 کیفیت 240 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask با لینک مستقیمسریال عشق سیاه و سفید Siyah Beyaz Ask با کیفیت خوب| کیفیت عالی HDTV,720p + لینک مستقیم |قسمت 20 + نسخه زیرنویس چسبیده قسمت 20 اضافه شد
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask
زیرنویس چسبیده قسمت 20 کیفیت 720 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 20 کیفیت 480 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 20 کیفیت 240 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس جدا SRT قسمت 20 برای تمام کیفیت ها قیمت 35 هزار تومان : خرید و دریافت
زی
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask با لینک مستقیمسریال عشق سیاه و سفید Siyah Beyaz Ask با کیفیت خوب| کیفیت عالی HDTV,720p + لینک مستقیم |قسمت 19 + نسخه زیرنویس چسبیده قسمت 19 اضافه شد
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask
زیرنویس چسبیده قسمت 19 کیفیت 720 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 19 کیفیت 480 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 19 کیفیت 240 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس جدا SRT قسمت 19 برای تمام کیفیت ها قیمت 35 هزار تومان : خرید و دریافت
زی
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask با لینک مستقیمسریال عشق سیاه و سفید Siyah Beyaz Ask با کیفیت خوب| کیفیت عالی HDTV,720p + لینک مستقیم |قسمت 16 + نسخه زیرنویس چسبیده قسمت 16 اضافه شد

دانلود سریال Siyah Beyaz Ask
زیرنویس چسبیده قسمت 16 کیفیت 720 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 16 کیفیت 480 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 16 کیفیت 240 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس جدا SRT قسمت 16 برای تمام کیفیت ها قیمت 35 هزار تومان : خرید و دریافت
زی
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask با لینک مستقیمسریال عشق سیاه و سفید Siyah Beyaz Ask با کیفیت خوب| کیفیت عالی HDTV,720p + لینک مستقیم |قسمت 18 + نسخه زیرنویس چسبیده قسمت 18 اضافه شد
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask
زیرنویس چسبیده قسمت 18 کیفیت 720 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 18 کیفیت 480 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 18 کیفیت 240 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس جدا SRT قسمت 18 برای تمام کیفیت ها قیمت 35 هزار تومان : خرید و دریافت
زی
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask با لینک مستقیمسریال عشق سیاه و سفید Siyah Beyaz Ask با کیفیت خوب| کیفیت عالی HDTV,720p + لینک مستقیم |قسمت 18 + نسخه زیرنویس چسبیده قسمت 18 اضافه شد
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask
زیرنویس چسبیده قسمت 19 کیفیت 720 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 19 کیفیت 480 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 19 کیفیت 240 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس جدا SRT قسمت 19 برای تمام کیفیت ها قیمت 35 هزار تومان : خرید و دریافت
زی
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask با لینک مستقیمسریال عشق سیاه و سفید Siyah Beyaz Ask با کیفیت خوب| کیفیت عالی HDTV,720p + لینک مستقیم |قسمت 17 + نسخه زیرنویس چسبیده قسمت 17 اضافه شد
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask
زیرنویس چسبیده قسمت 16 کیفیت 720 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 16 کیفیت 480 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 16 کیفیت 240 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس جدا SRT قسمت 16 برای تمام کیفیت ها قیمت 35 هزار تومان : خرید و دریافت
زی
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask با لینک مستقیمسریال عشق سیاه و سفید Siyah Beyaz Ask با کیفیت خوب| کیفیت عالی HDTV,720p + لینک مستقیم |قسمت 23 + نسخه زیرنویس چسبیده قسمت 23 اضافه شد
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask
زیرنویس چسبیده قسمت 23 کیفیت 720 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 23 کیفیت 480 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 23 کیفیت 240 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
پشتیبانی خرید : کلیک نمایید
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask با لینک مستقیمسریال عشق سیاه و سفید Siyah Beyaz Ask با کیفیت خوب| کیفیت عالی HDTV,720p + لینک مستقیم |قسمت 15 + نسخه زیرنویس چسبیده قسمت 15 اضافه شد

دانلود سریال Siyah Beyaz Ask
زیرنویس چسبیده قسمت 15 کیفیت 720 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 15 کیفیت 480 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 15 کیفیت 240 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس جدا SRT قسمت 15 برای تمام کیفیت ها قیمت 35 هزار تومان : خرید و دریافت
زیر
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask با لینک مستقیمسریال عشق سیاه و سفید Siyah Beyaz Ask با کیفیت خوب| کیفیت عالی HDTV,720p + لینک مستقیم |قسمت 15 + نسخه زیرنویس چسبیده قسمت 15 اضافه شد

دانلود سریال Siyah Beyaz Ask

رمز : movup-Siyah Beyaz Ask E15 720P@
زیرنویس چسبیده قسمت 15 کیفیت 720 قیمت 2 هزار تومان :خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 15 کیفیت 480 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 15 کیفیت 240 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس جدا SRT قسمت 15 برای تمام کیفیت ها قیمت 35 هزار
دانلود رایگان سریال ترکی ضربان قلب (kalp atisi) + زیرنویس چسبیده فارسی
قسمت 26 + زیرنویس فارسی هاردساب قسمت 26 اضافه شد.
زیرنویس فارسی جداگانه + زبان اصل کیفیت بالا فول اچ دی 1080p
Free Download Turkish Series Kalp Atisi Hardsub Farsi 1080P
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهت دانلود سریال + زیرنویس فارسی به ادامه مطلب مراجعه نمایید
ادامه مطلب
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask با لینک مستقیمسریال عشق سیاه و سفید Siyah Beyaz Ask با کیفیت خوب| کیفیت عالی HDTV,720p + لینک مستقیم |قسمت 22 + نسخه زیرنویس چسبیده قسمت 22 اضافه شد
دانلود سریال Siyah Beyaz Ask
زیرنویس چسبیده قسمت 22 کیفیت 240 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 22 کیفیت 480 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت
زیرنویس چسبیده قسمت 22 کیفیت 720 قیمت 2 هزار تومان : خرید و دریافت

آی دی پشتیبانی خرید : t.me/masoudtur
دانلود سریال arrow فصل 6 قسمت 9
دانلود قسمت 9 فصل 6 سریال ارو Arrow همراه با زیرنویس فارسی
دانلود سریال arrow فصل 6 قسمت 9
دانلود قسمت جدید فصل 6 سریال arrow
Serial Arrow
 
نام سریال: قسمت 9 فصل 6 سریال ارو Arrow
ژانر: اکشن , علمی تخیلی , ماجرایی
زبان فیلم : انگلیسی
امتیاز: 7.2 – 10
فرمت فایل: MKV
حجم هر قسمت: 170 MB
کشور سازنده: آمریکا
کارگردان: Greg Berlanti
ستارگان: Stephen
arrow gesmat 9 fasl 6 دانلود زیرنویس فارسی قسمت 9 فصل 6 سریال ارو Arrow دانلود زیرنویس قسمت 9 فصل 6 سریال ارو Arrow دانلود سریا
http://turksub2.blog.ir/post/siyah-inci
 
دانلود سریال ترکی
Siyah Inci


-
IMDB کیفیت : 360p - 480p - 720p - 1080p
 ژانر : درام
 کشور سازنده : ترکیه
 زبان : ترکی (استانبولی)
 حجم : میانگین هر قسمت 400 - 600 - 1400 - 2500 مگابایت
 کارگردانان : Erol Özlevi
 نویسندگان : Yekta Torun
 ستارگان : Hande Erçel , Tolgahan Sayışman , Berk Hakman , Merve Polat
 مدت زمان : میانگین هر قسمت 120 دقیقه
 
وضعیت : درحال پخش از شبکه STAR TV
موسیقی متن : ندارد
 
زیرنویس فارسی : دارد (چسبیده + جدا)
 

Siyah İnci – مروارید سیاه
| قسمت ۰۲ (زیرنویس چسبیده + جدا) –
دانلود رایگان سریال ترکی مروارید سیاه - siyah inci از لینک مستقیم
دانلود رایگان Bizim Hikaye (مروارید سیاه) محصول Star TV ترکیه
در صورت نیاز به زیرنویس فارسی نسخه هاردساب را دانلود کنید
قسمت 11 زبان اصلی + قسمت 11 زیرنویس فارسی هاردساب اضافه شد
تیزر و تریلر قسمت 12 اضافه شد!
Free Download turkish Series Called Siyah Inci HD1080P - 720P
جهت دانلود سریال + توضیحات به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

امتیاز : /10
ژانر : درام | عاشقانه
مدت زمان : نامشخص
زبان : ترکی
کیفیت : 240p – 480p – 720p
فرمت : MKV
شبکه : St
دانلود رایگان سریال ترکی مروارید سیاه - siyah inci از لینک مستقیم
دانلود رایگان Bizim Hikaye (مروارید سیاه) محصول Star TV ترکیه
در صورت نیاز به زیرنویس فارسی نسخه هاردساب را دانلود کنید
قسمت 13 زبان اصلی + قسمت 13 زیرنویس فارسی هاردساب اضافه شد
تیزر و تریلر قسمت 14 اضافه شد!
Free Download turkish Series Called Siyah Inci HD1080P - 720P
جهت دانلود سریال + توضیحات به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

امتیاز : /10
ژانر : درام | عاشقانه
مدت زمان : نامشخص
زبان : ترکی
کیفیت : 240p – 480p – 720p
فرمت : MKV
شبکه : St
دانلود رایگان سریال ترکی مروارید سیاه - siyah inci از لینک مستقیم
دانلود رایگان Bizim Hikaye (مروارید سیاه) محصول Star TV ترکیه
در صورت نیاز به زیرنویس فارسی نسخه هاردساب را دانلود کنید
قسمت 16 زبان اصلی + قسمت 16 زیرنویس فارسی هاردساب اضافه شد
تیزر و تریلر قسمت 17 اضافه شد!
Free Download turkish Series Called Siyah Inci HD1080P - 720P
جهت دانلود سریال + توضیحات به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

امتیاز : /10
ژانر : درام | عاشقانه
مدت زمان : نامشخص
زبان : ترکی
کیفیت : 240p – 480p – 720p
فرمت : MKV
شبکه : Sta
دانلود سریال کره ای افسانه دریای آبی The legend of blue sea 2016 با زیرنویس فارسی
دانلود سریال کره ای the legend 2007 - دانلود سریال افسانه دریای آبی با زیرنویس چسبیده - دانلود سریال افسانه دریای ابی قسمت اول - دانلود سریال جدید کره ای افسانه دریای آبی رایگان - دانلود سریال کره ای پری دریایی با بازی لی مین هو - دانلود فیلم افسانه دریای ابی با دوبله فارسی - دانلود قسمت بیستم سریال افسانه دریای آبی- دانلود زیرنویس سریال پری دریایی -
مشخصــات :
عنوان : افسانه دری
دانلود رایگان سریال ترکی هرگز  تسلیم نمیشوم با زیرنویس فارسی جداگانه
از لینک مستقیم با کیفیت بالا HD720P + زیرنویس هاردساب چسبیده به فیلم
فصل اول تا قسمت 56 + فصل دوم کامل تا اپیزود 59 اضافه شد | پیشنهاد ویژه
Free Download Turkish Series Called Asla Vazgesmem FullHD1080P
جهت دانلود سریال + توضیحات به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

ژانر : درام
زبان : ترکی
کیفیت : HDTV
فرمت : MKV
شبکه : Show TV
سال تولید : 2015
حجم : 500 مگابایت
محصول : ترکیه
ستارگان : Tolgahan Sayisman, Amine Gulse, Safak Pekdemir, Aysegül Günay
کارگردان :
دانلود رایگان سریال ترکی مروارید سیاه - siyah inci از لینک مستقیم
دانلود رایگان Bizim Hikaye (مروارید سیاه) محصول Star TV ترکیه
در صورت نیاز به زیرنویس فارسی نسخه هاردساب را دانلود کنید
قسمت 10 زبان اصلی + قسمت 10 زیرنویس فارسی هاردساب اضافه شد
Free Download turkish Series Called Siyah Inci HD1080P - 720P
جهت دانلود سریال + توضیحات به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

امتیاز : /10
ژانر : درام | عاشقانه
مدت زمان : نامشخص
زبان : ترکی
کیفیت : 240p – 480p – 720p
فرمت : MKV
شبکه : Star TV
سال تولید : 2017
حجم : 200 – 400
 
Siyah İnci – مروارید سیاه
| قسمت آخر 20  (زیرنویس چسبیده + جدا) – با سه کیفیت متفاوت |
| کیفیت Full-HD 1080p اضافه شد |


 
دانلود سریال ترکی
Siyah Inci


-

IMDB
 
کیفیت : 360p - 480p - 720p - 1080p

 
ژانر : درام

 
کشور سازنده : ترکیه

 
زبان : ترکی (استانبولی)

 
حجم : میانگین هر قسمت 400 - 600 - 1400 - 2500 مگابایت

 
کارگردانان : Erol Özlevi

 
نویسندگان : Yekta Torun

 
ستارگان : Hande Erçel , Tolgahan Sayışman , Berk Hakman , Merve Polat

 
مدت زمان : میانگین هر قسمت 120 دقیقه

 
وضعیت : درحال پخش از شبکه STAR TV
موسیقی متن : ندا
دانلود سریال آذرخش سیاه Black Lightning (فصل 1 – قسمت 1)


دانلود رایگان فیلم و سریال با لینک مستقیم


زبان :انگلیسی کیفیت :مشخص نشده !
مدت زمان :1ساعت محصول :آمریکا
کارگردان :مشخص نشده ! نویسنده :Salim Akil , Mara Brock Akil , Akil Productions , Berlanti Productions , TLH Public Relations
امتیاز IMDB :8.2 رده سنی :ثبت نشده است

ستارگان :William Catlett , Gregg Henry , Cress Williams

Fa
En

داستان درمورد یک ابر قهرمان بازنشسته میباشد که برای عدالت دوباره به پا میخیزد...
فصل 1 - قسمت 1
رزولوشن :480p
دانلود
زیرنویس
فصل 1 - قسم
دانلود رایگان سریال ترکی رستاخیر و قیام ارطغرل Dirilis Ertugrul با زیرنویس فارسی
فصل اول + زیرنویس فارسی + کیفیت عالی HD تا قسمت 26 اضافه شد
فصل دوم تا قسمت 102 + زیرنویس چسبیده نسخه هاردساب اچ دی قرارگرفت
| پیشنهاد ویژه دانلود - از دست ندید! قسمت جدید بزودی آپلود میشود|
Free Download Turkish Serial Dirilis Ertugrul HD720P Hardsub Farsi
جهت دانلود سریال + توضیحات مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
دانلود سریال ترکی : Dirilis Ertugrul ژانر : تاریخی کارگردان : Metin Günay نویسنده : Mehmet Bozdağ بازیگران
دانلود رایگان سریال ترکی رستاخیر و قیام ارطغرل Dirilis Ertugrul با زیرنویس فارسی
فصل اول + زیرنویس فارسی + کیفیت عالی HD تا قسمت 26 اضافه شد
فصل دوم تا قسمت 101 + زیرنویس چسبیده نسخه هاردساب اچ دی قرارگرفت
| پیشنهاد ویژه دانلود - از دست ندید! قسمت جدید بزودی آپلود میشود|
Free Download Turkish Serial Dirilis Ertugrul HD720P Hardsub Farsi
جهت دانلود سریال + توضیحات مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
دانلود سریال ترکی : Dirilis Ertugrul ژانر : تاریخی کارگردان : Metin Günay نویسنده : Mehmet Bozdağ بازیگران
دانلود رایگان سریال ترکی رستاخیر و قیام ارطغرل Dirilis Ertugrul با زیرنویس فارسی
فصل اول + زیرنویس فارسی + کیفیت عالی HD تا قسمت 26 اضافه شد
فصل دوم تا قسمت 103 + زیرنویس چسبیده نسخه هاردساب اچ دی قرارگرفت
| پیشنهاد ویژه دانلود - از دست ندید! قسمت جدید بزودی آپلود میشود|
Free Download Turkish Serial Dirilis Ertugrul HD720P Hardsub Farsi
جهت دانلود سریال + توضیحات مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
دانلود سریال ترکی : Dirilis Ertugrul ژانر : تاریخی کارگردان : Metin Günay نویسنده : Mehmet Bozdağ بازیگران
دانلود سریال کره ای سیاه Black 2017
سریال کره ای بلک با بازی گو آرا
دانلود سریال کره ای بلک 
دانلود زیرنویس سریال سیاه 
دانلود زیرنویس فارسی سریال سیاه 
دانلود سریال کره ای بلک با لینک مستقیم 
مشخصات :
عنوان : سیاه / بلک / Black
ژانر : فانتزی  / هیجانی / عاشقانه / جنایی
شبکه پخش : OCN
سال انتشار : 2017
تعداد قسمت ها : 16
روز های پخش : شنبه ها و یک شنبه ها 
 
ادامه مطلب
دانلود ....زیرنویس فارسی قسمت سوم اضافه شد...قسمت چهارم اضافه شد
دانلود قسمت اول--------------رویا
دانلود قسمت دوم----------سوئیچ
دانلود قسمت سوم---------یکدلی
دانلود قسمت چهارم--تقارن رویاها


دانلود زیرنویس
دریافت زیرنویس فارسی قسمت اول
دریافت زیرنویس فارسی قسمت دوم
دریافت زیرنویس فارسی قسمت سوم
دانلود رایگان سریال

Kiralık Aşk
با کیفیت بالا

Download

Kiralık Aşk
TVshow - high quality


نام فارسی فیلم : عشق اجاره ای
نام انگلیسی فیلم : Kiralık Aşk
ژانر : رمانتیک , کمدی
بازیگران : Barış Arduç , Elçin Sangu , Sinem Öztürk

محصول : ترکیه
زبان : ترکی + زیرنویس فارسی چسبیده
کیفیت : خارق العاده HDTV
فرمت : MKV
حجم : 500 مگابایت

خلاصه داستان : دقیقاً
وقتی که میگی همه چیز تموم شد نباید به معجزه ای که جلو درتون هست جواب رد
بدین دفنه پیشنهاد بازی عشق 6 ماه ـه رو
دانلود قسمت اول فصل هفت. روی کلمه دانلود کلیک کنیددانلود زیرنویس قسمت اول فصل هفت. روی کلمه زیرنویس کلیک کنید.دانلود قسمت دوم فصل هفت. روی کلمه دانلود کلیک کنید.دانلود زیرنویس قسمت دوم فصل هفت. روی کلمه زیر نویس کلیک کنید.دانلود قسمت سوم فصل هفت. روی کلمه دانلود کلیک کنید.دانلود زیرنویس قسمت سوم فصل هفت. روی کلمه زیرنویس کلیک کنید.
دانلود رایگان سریال ترکی رستاخیر و قیام ارطغرل Dirilis Ertugrul با زیرنویس فارسی
فصل اول + زیرنویس فارسی + کیفیت عالی HD تا قسمت 26 اضافه شد
فصل دوم تا قسمت 100 + زیرنویس چسبیده نسخه هاردساب اچ دی قرارگرفت
| پیشنهاد ویژه دانلود - از دست ندید! قسمت جدید بزودی آپلود میشود|
Free Download Turkish Serial Dirilis Ertugrul HD720P Hardsub Farsi
جهت دانلود سریال + توضیحات مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
دانلود سریال ترکی : Dirilis Ertugrul ژانر : تاریخی کارگردان : Metin Günay نویسنده : Mehmet Bozdağ بازیگران
دانلود ....زیرنویس فارسی قسمت چهارم اضافه شد...
دانلود قسمت اول--------------رویا
دانلود قسمت دوم----------سوئیچ
دانلود قسمت سوم---------یکدلی
دانلود قسمت چهارم--تقارن رویاها


دانلود زیرنویس
دریافت زیرنویس فارسی قسمت اول
دریافت زیرنویس فارسی قسمت دوم
دریافت زیرنویس فارسی قسمت سوم
دریافت زیرنویس فارسی قسمت چهارم
دانلود رایگان سریال ترکی ضربان قلب ( kalp atisi ) + زیرنویس چسبیده فارسی
قسمت 22 + زیرنویس فارسی هاردساب قسمت 22 اضافه شد.
زیرنویس فارسی جداگانه + زبان اصل کیفیت بالا فول اچ دی 1080p
قسمت بیستم این سریال بزودی اضافه خواهد شد + زیرنویس Srt Idx
Free Download Turkish Series Kalp Atisi Hardsub Farsi 1080P
جهت دانلود سریال + زیرنویس فارسی به ادامه مطلب مراجعه نمایید
بدون امتیاز
ژانر : درام | عاشقانه
زبان : ترکی
کیفیت : HDTV
فرمت : MKV
شبکه : Show TV
سال تولید : 2017
حجم : 600 – 3000 مگابایت
محصول : ترکیه
ست
دانلود رایگان و مستقیم سریال ترکی عشق حرف حالش نمیشه
دانلود سریال Ask Laftan Anlamaz محصول Show TV ترکیه
| قسمت 31 + زیرنویس قسمت 31 اضافه شد قسمت 31 پایانی - قسمت آخر |
زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.
کیفیت خارق العاده FullHD خریداری شده از شبکه اضافه شد.
Download Series Tukish Ask Laftan Anlamaz HD1080P Direct Link
برای دانلود سریال با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید ...
ژانر : کمدی | عاشقانه
زبان : ترکی
کیفی
سلام دوستان،امروز براتون برنامه ی Burn The Stage رو اوردم که دیروز دو قسمتش پخش شد...این برنامه چهره ی واقعی پسرا در پشت صحنه ای که ما می بینیم و کارایی که می کنن رو نشون میده و می تونین با زندگی واقعی پسرای بی تی اس آشنا بشین...با این برنامه هم گریه می کنین و هم می خندین :))
قسمت های بعدش هروقت با زیرنویس منتشر شد قرار می گیره؛ ولی درکل معلوم نیست زیرنویسی براش بیاد یا نه چون این برنامه توی یوتیوب رد پخش میشه که یه سرویس استریم غیر رایگانه! پس برای قسمت
سلام دوستان،امروز براتون برنامه ی Burn The Stage رو اوردم که دیروز دو قسمتش پخش شد...این برنامه چهره ی واقعی پسرا در پشت صحنه ای که ما می بینیم و کارایی که می کنن رو نشون میده و می تونین با زندگی واقعی پسرای بی تی اس آشنا بشین...با این برنامه هم گریه می کنین و هم می خندین :))
قسمت های بعدش هروقت با زیرنویس منتشر شد قرار می گیره؛ ولی درکل معلوم نیست زیرنویسی براش بیاد یا نه چون این برنامه توی یوتیوب رد پخش میشه که یه سرویس استریم غیر رایگانه! پس برای قسمت
عکس آقای خامنه ای