دعانویس مسیحی شهر سنندج

نتایج جستجو برای عبارت :

دعانویس مسیحی شهر سنندج

 آبیدر سنندج به یک عنصر امنیتی غیر بومیشورای اسلامی سنندج !شورای شھر سنندج در یک اقدام غیر قانونی بخشی از دامنه کوه آبیدر سنندج را به علی صابری از عناصر سازمان اطلاعات سپاه تبریز فروخت.جلال شریعتی رئیس شورای اسلامی سنندج این اقدام شورا در فروختن دامنه آبیدر را قانونی دانستە و فروختن دامنه کوه آبیدر را برای ساخت هتل توسط سپاه عنوان کردە. این اقدام شورای اسلامی سنندج که با حمایت محمد ابراهیم زارعی فرماندار سنندج صورت گ موجی از مخالفت فع
شماره دعانويس مسيحي در ایران 09015317849  , شماره دعانويس مسيحي یهودی 09015317849 , شماره دعانويس مسيحي 09015317849 , شماره دعانويس مسيحي ارمنی 09015317849 , شماره دعانويس مسيحي هندی 09015317849 , شماره دعانويس مسيحي صبی 09015317849 , شماره دعانويس مسيحي کلیمی 09015317849 , شماره دعانويس مسيحي جهود 09015317849 , شماره دعانويس مسيحي در تهران 09015317849 , شماره دعانويس مسيحي در شیراز 09015317849 , شماره دعانويس مسيحي در اصفهان 09015317849 , شماره دعانويس مسيحي در مشهد 09015317849 , شماره دعانويس مسيحي در اهو
امروز با دیدن عکس ‏فرماندار سنندج در رسانەها واقعا شوک شدم. فرماندار کنونی سنندج، محمد ابراهیم زارعی اهل قروه در دهه ۷۰ هنوز دانشجوی باستان شناسی بود که به سفارش محمدرضا رحیمی استاندار اسبق کردستان، معاون سابق رئیس جمهور سابق و زندانی کنونی، به عنوان استاد دانشکده معماری همدان استخدام شد.
ادامه مطلب
بزرگترین دعانويس ایران 09383694732 ، بهترین دعانويس ایران 09383694732 ،
دعانويس یهودی 09383694732 ، دعانويس تضمینی 09383694732 ، دعانويس معروف 09383694732
، دعانويس خوب 09383694732 ، دعانويس صبی 09383694732 ، ، دعانويس رایگان 09383694732
، دعانويس مجانی 09383694732 ، دعانويس صلواتی 09383694732 ، دعانويس هندی 09383694732
، دعانويس زرتشتی 09383694732 ، دعانويس بودایی 09383694732 ، دعانويس مسيحي 09383694732
،  دعانويس کلیمی 09383694732 ، دعانويس مشهور 09383694732 ، دعانويس یهود 09383694732
، دعانويس سرشناس 09383694732 ، جاوش یهودی دعا
بزرگترین دعانويس ایران 09015317849 , بهترین دعانويس ایران 090153178496 , بهترین دعانويس تهران 09015317849 , بهترین دعانويس در اصفهان 09015317849 , شماره دعانويس 09015317849 , شماره تفن دعانويس رایگان 09015317849 , دعانويس رایگان در تهران 09015317849 , شماره دعانويس یهودی 09015317849 , شماره تلفن سرکتاب باز کن رایگان 09015317849 , جاوش یهودی دعانويس 09015317849 , جاوش یهودی کیست 09015317849 , ادرس جاوش یهودی 09015317849 , دعانويس یهودی در شیراز 09015317849 , دعانويس یهودی تضمینی 09015317849 , دعانويس قوی 09015317849 , جاویش یه
بزرگترین دعانويس ایران 09383694732 ، بهترین دعانويس ایران 09383694732
، دعانويس یهودی 09383694732 ، دعانويس تضمینی 09383694732 ، دعانويس معروف 09383694732 ، دعانويس خوب 09383694732 ، دعانويس صبی 09383694732
، ، دعانويس رایگان 09383694732 ، دعانويس مجانی 09383694732 ، دعانويس صلواتی 09383694732 ، دعانويس هندی 09383694732 ، دعانويس
زرتشتی 09383694732 ، دعانويس بودایی 09383694732 ، دعانويس مسيحي 09383694732 ،
 دعانويس کلیمی 09383694732 ، دعانويس مشهور 09383694732
، دعانويس یهود 09383694732 ، دعانويس سرشناس 09383694732 ، جاوش یهودی دعا
بزرگترین دعانويس ایران 09383694732 ، بهترین دعانويس ایران 09383694732
، دعانويس یهودی 09383694732 ، دعانويس تضمینی 09383694732 ، دعانويس معروف 09383694732 ، دعانويس خوب 09383694732 ، دعانويس صبی 09383694732
، ، دعانويس رایگان 09383694732 ، دعانويس مجانی 09383694732 ، دعانويس صلواتی 09383694732 ، دعانويس هندی 09383694732 ، دعانويس
زرتشتی 09383694732 ، دعانويس بودایی 09383694732 ، دعانويس مسيحي 09383694732 ،
 دعانويس کلیمی 09383694732 ، دعانويس مشهور 09383694732
، دعانويس یهود 09383694732 ، دعانويس سرشناس 09383694732 ، جاوش یهودی دعا
فیش حج با تمام موجودی و تعداد یک فقره فروخته میشود

فیش حج با تمام موجودی و تعداد یک فقره فروخته میشود 
فیش حج یک فقره ثبت نام تاریخ بهمن ماه سال 86 بانک ملی سنندج با 1میلیون تومان سپرده و 2 میلیون تومان سود و 10 سال انتظار برای تشرف به حج به قیمت توافقی بفروش میرسانم 
09199197146 
تاریخ آگهی 1396/09/27 
کد آگهی 739 
فروش فیش حج از سنندج 
فیش حج واجب سال 86 از استان کردستان بفروش میرسد 
فروش فیش حج،فروش فیش حج واجب،فروش یک فقره فیش حج در سنندج،قیمت خرید یک فق
بزرگترین
دعانويس ایران 09383694732 ، بهترین دعانويس ایران 09383694732 ، دعانويس یهودی 09383694732
، دعانويس تضمینی 09383694732 ، دعانويس معروف 09383694732 ، دعانويس خوب 09383694732
، دعانويس صبی 09383694732 ، ، دعانويس رایگان 09383694732 ، دعانويس مجانی 09383694732
، دعانويس صلواتی 09383694732 ، دعانويس هندی 09383694732 ، دعانويس زرتشتی 09383694732
، دعانويس بودایی 09383694732 ، دعانويس مسيحي 09383694732 ،  دعانويس کلیمی 09383694732
، دعانويس مشهور 09383694732 ، دعانويس یهود 09383694732 ، دعانويس سرشناس 09383694732
، جاوش یهودی دعا
شماره دعانويس در ولنجک 09015317849 , شماره دعانويس در الهیه 09015317849 , شماره دعانويس در جردن 09015317849 , شماره دعانويس در اقدسیه 09015317849 , شماره دعانويس در فرمانیه 09015317849 , شماره دعانويس در زعفرانیه 09015317849 , شماره دعانويس در لویزان 09015317849 , شماره دعانويس در جماران 09015317849 , شماره دعانويس در ستارخان 09015317849 , شماره دعانويس در پونک 09015317849 , شماره دعانويس در حکیمیه 09015317849 , شماره دعانويس در درکه 09015317849 , شماره دعانويس در اوین 09015317849 , شماره دعانويس در دروازه غار 0901531
فالگیر خوب در تهران 09300667166 , فالگیر قهوه 09300667166 , بهترین فالگیر ارمنی تهران 09300667166 , خانم کاشانی
فالگیر 09300667166 , شماره فالگیر حرفه ای 09300667166 , فالگیر تلفنی 09300667166 , شماره تلفن استاد علوم غریبه و خفیه 09300667166 , شماره تلفن جن
گیر 09300667166 , طلسم مرگ 09300667166 , طلسم نابودی 09300667166 , طلسم هلاکت 09300667166 , طلسم بخت گشایی 09300667166 , طلسم جلب محبت قوی 09300667166 , طلسم ازدواج 09300667166 , طلسم دفع همزاد 09300667166 , بزرگترین دعانويس ایران 09300667166 , بهترین دعانويس
ایران 09300667166 , دعانويس
شماره دعانويس یهودی در رودهن 09308825353 , شماره دعانويس
تضمینی در ولنجک 09308825353 , شماره دعانويس تضمینی در الهیه 09308825353 , شماره دعانويس تضمینی در جردن 09308825353 , شماره دعانويس تضمینی در اقدسیه 09308825353 , شماره دعانويس تضمینی در فرمانیه 09308825353 , شماره دعانويس تضمینی در زعفرانیه 09308825353 , شماره دعانويس تضمینی در لویزان 09308825353 , شماره دعانويس تضمینی در جماران 09308825353 , شماره دعانويس تضمینی در ستارخان 09308825353 , شماره دعانويس تضمینی در پونک 09308825353 , شماره دعانويس
شماره دعانويس مسيحي در ایران 09365739990  , شماره دعانويس مسيحي یهودی 09365739990 , شماره دعانويس مسيحي 09365739990 , شماره دعانويس مسيحي ارمنی 09365739990 , شماره دعانويس مسيحي هندی 09365739990 , شماره دعانويس مسيحي صبی 09365739990 , شماره دعانويس مسيحي کلیمی 09365739990 , شماره دعانويس مسيحي جهود 09365739990 , شماره
دعانويس مسيحي در تهران 09365739990 , شماره دعانويس مسيحي در شیراز 09365739990 , شماره
دعانويس مسيحي در اصفهان 09365739990 , شماره دعانويس مسيحي در مشهد 09365739990 , شماره
دعانويس مسيحي در اهو
شماره دعانويس مسيحي در ایران 09037974262  , شماره دعانويس مسيحي یهودی 09037974262 , شماره دعانويس مسيحي 09037974262 , شماره دعانويس مسيحي ارمنی 09037974262 , شماره دعانويس مسيحي هندی 09037974262 , شماره دعانويس مسيحي صبی 09037974262 , شماره دعانويس مسيحي کلیمی 09037974262 , شماره دعانويس مسيحي جهود 09037974262 , شماره
دعانويس مسيحي در تهران 09037974262 , شماره دعانويس مسيحي در شیراز 09037974262 , شماره
دعانويس مسيحي در اصفهان 09037974262 , شماره دعانويس مسيحي در مشهد 09037974262 , شماره
دعانويس مسيحي در اهو
نقشه GIS شهر سنندج به صورت پروژه کامل همراه با تمامی لایه ها و خروجی ها با امکان تغییر،حذف و یا اضافه کردن
لایه های موجود در این پروژه:
اماکن گردشگری
اماکن ورزشی
بانک ها
پارک ها
پارکینگ ها
پل ها
پمپ بنزین
پمپ گاز
جایگاه های حمل و نقل
خیابان های اصلی
خیابان های فرعی
داروخانه ها
رستوارن ها
رودخانه
فرودگاه
مراکز درمانی
مساجد
مناطق جنگلی
میادین
هتل ها
 
دریافت فایل
بهترین دعانويس ایران 09372075077 , دعانويس یهودی 09372075077 , شماره دعانويس یهودی 09372075077 , جاویش یهودی 09372075077 , شماره جاویش یهودی 09372075077 , جاویش ماکائیل 09372075077 , شماره جاویش ماکائیل 09372075077 , جاویش میکائیل 09372075077 , شماره جاویش میکائیل 09372075077 , ساحر یهودی 09372075077 , شماره ساحر یهودی 09372075077 , دعانويس یهودی تضمینی 09372075077 , دعانويس قوی یهودی 09372075077 , ملا مریم بابل 09372075077 , شیخ مریم اسفراین 09372075077 , ملا ساره دعانويس مسيحي 09372075077 , دعانويس مسيحي در تهران 09372075077 , ملا ساره
شماره تلفن استاد علوم غریبه و خفیه 09037974262 , شماره تلفن جن
گیر 09037974262 , طلسم مرگ 09037974262 , طلسم نابودی 09037974262 , طلسم هلاکت 09037974262 , طلسم بخت گشایی 09037974262 , طلسم جلب محبت قوی 09037974262 , طلسم ازدواج 09037974262 , طلسم دفع همزاد 09037974262 , بزرگترین دعانويس ایران 09037974262 , بهترین دعانويس ایران 09037974262 , دعانويس یهودی 09037974262 , شماره دعانويس یهودی 09037974262 , جاویش یهودی 09037974262 , شماره جاویش یهودی 09037974262 , جاویش ماکائیل 09037974262 , شماره جاویش ماکائیل 09037974262 , جاویش میکائیل 09037974262
قصە تکراری اعترافات ساختگی ادارە اطلاعات برای همە مردم شناختە شدە است.پس از خبر کشتە شدن سارو قهرمانی زیر شکنجە ادارە اطلاعات سنندج و تحویل جنازە اوبە خانوادە اش، ادارە اطلاعات بر فشار بر خانوادەاش پدر سارو ( محمد قهرمانی) را وادار بە ارائە یک سخنرانی کردە کە اعلام کند کە سارو قهرمانی از اعضای کومەلە بودە و در جریان درگیری کشتە شدە است.1- تا لحضە انتشار ویدوی اقای محمد قهرمانی مبنی بر کشتە شدن سارو در درگیری هیچ گونە خبری در این رابطە موجود
بهترین دعانويس ایران 09383694732 ، بهترین دعانويس ایران استاد جاویش
ماکائیل 09383694732 ، بهترین استاد دعانويسی ایران 09383694732 ، بهترین استاد
دعانويسی ایران جاویش ماکائیل 09383694732 ، بزرگترین دعانويس ایران 09383694732 ، بزرگترین دعانويس ایران استاد جاویش
ماکائیل 09383694732 ، بزرگترین استاد دعانويسی ایران 09383694732 ، بزرگترین
استاد دعانويسی ایران جاویش ماکائیل 09383694732 ،استاد میکائیل 09383694732 ، شماره دعانويس خوب 09383694732
، دعانويس مجرب در تهران 09383694732 ، دعانويس خوب در ته
بهترین دعانويس ایران 09383694732 ، بهترین دعانويس ایران استاد جاویش
ماکائیل 09383694732 ، بهترین استاد دعانويسی ایران 09383694732 ، بهترین استاد
دعانويسی ایران جاویش ماکائیل 09383694732 ، بزرگترین دعانويس ایران 09383694732 ، بزرگترین دعانويس ایران استاد جاویش
ماکائیل 09383694732 ، بزرگترین استاد دعانويسی ایران 09383694732 ، بزرگترین
استاد دعانويسی ایران جاویش ماکائیل 09383694732 ،استاد میکائیل 09383694732 ، شماره دعانويس خوب 09383694732
، دعانويس مجرب در تهران 09383694732 ، دعانويس خوب در ته
پاورپوینت شناخت فضای شهری بازار شهر سنندج


تاریخ ایجاد


22/12/2017 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 28 اسلاید
  قیمت: 5000 تومان
  حجم فایل: 1576 kb

 تعدادمشاهده
 4
بزرگترین دعانويس ایران 09371731963 , بهترین دعانويس
ایران 093717319636 , بهترین دعانويس تهران 09371731963 , بهترین دعانويس
در اصفهان 09371731963 , شماره دعانويس 09371731963 , شماره تفن دعانويس رایگان 09371731963 , دعانويس رایگان
در تهران 09371731963 , شماره دعانويس یهودی 09371731963 , شماره تلفن سرکتاب باز کن رایگان 09371731963 , جاوش یهودی
دعانويس 09371731963 , جاوش یهودی کیست 09371731963 , ادرس جاوش یهودی 09371731963 , دعانويس یهودی در شیراز 09371731963 , دعانويس یهودی
تضمینی 09371731963 , دعانويس قوی 09371731963 , جاویش یه
بزرگترین دعانويس ایران 09300667166 , بهترین دعانويس
ایران 093006671666 , بهترین دعانويس تهران 09300667166 , بهترین دعانويس
در اصفهان 09300667166 , شماره دعانويس 09300667166 , شماره تفن دعانويس رایگان 09300667166 , دعانويس رایگان
در تهران 09300667166 , شماره دعانويس یهودی 09300667166 , شماره تلفن سرکتاب باز کن رایگان 09300667166 , جاوش یهودی
دعانويس 09300667166 , جاوش یهودی کیست 09300667166 , ادرس جاوش یهودی 09300667166 , دعانويس یهودی در شیراز 09300667166 , دعانويس یهودی
تضمینی 09300667166 , دعانويس قوی 09300667166 , جاویش یه
مالیات‌های سربه فلک‌کشیده، واحدهای صنفی کوچک را از پا درآورده مدیرِ یک رستوران نیمه تعطیل در سنندج : ۴۵ کارگر داشتم که در دو بخش سالن و بیرون‌بر کار می‌کردند؛ هزینه‌های سرسام‌آور، اجازه ادامه فعالیت به روال سابق را غیرممکن کرد. سه مشکل اساسی داشتم: مالیات‌های که مجبور بودم بپردازم؛ تعرفه‌های سنگین برق و آب و گاز و در نهایت گرانی مواد اولیه و سیستم نرخ‌گذاریِ ناکارآمد. مالیات‌های به قول خودش سر به فلک کشیده را مشکلی دیگر می‌داند که و
به اطلاع همکاران مدرس آزمایشگاه علوم و معاونین محترم فناوری می رساند که جلسه سوم  ، روز چهارشنبه اول آذر ماه 96 ازساعت 10/45 صبح  دردبیرستان شاهد دخترانه ملامحمود محمدی برگزار خواهدشد . 
محور جلسه به شرح ذیل می باشد : 
1- تبادل تجربیات همکار شرکت کننده در کارگاه آموزشی کتاب آزمایشگاه علوم دوم « جناب آقای داودپناه » در سنندج
2- هماهنگی درخصوص بودجه بندی کتاب های آزمایشگاه علوم یک و دو در نوبت اول
شماره دعانويس جهود یهودی 09015317849 , شماره دعانويس جهود مسيحي 09015317849 , شماره دعانويس جهود ارمنی 09015317849 , شماره دعانويس جهود هندی 09015317849 , شماره دعانويس جهود صبی 09015317849 , شماره دعانويس جهود کلیمی 09015317849 , شماره دعانويس جهود 09015317849 , شماره
دعانويس جهود در تهران 09015317849 , شماره دعانويس جهود در شیراز 09015317849 , شماره
دعانويس جهود در اصفهان 09015317849 , شماره دعانويس جهود در مشهد 09015317849 , شماره
دعانويس جهود در اهواز 09015317849 , شماره دعانويس جهود در تهران 09015317849 , شما
شماره دعانويس در ولنجک 09359439240 , شماره دعانويس در الهیه 09359439240 , شماره دعانويس در جردن 09359439240 , شماره دعانويس در اقدسیه 09359439240 , شماره دعانويس در فرمانیه 09359439240 , شماره دعانويس در زعفرانیه 09359439240 , شماره دعانويس در لویزان 09359439240 , شماره دعانويس در جماران 09359439240 , شماره دعانويس در ستارخان 09359439240 , شماره دعانويس در پونک 09359439240 , شماره دعانويس در حکیمیه 09359439240 , شماره دعانويس در درکه 09359439240 , شماره دعانويس در اوین 09359439240 , شماره دعانويس در دروازه غار 0935943
شماره دعانويس در ولنجک 09371731963 , شماره دعانويس در الهیه 09371731963 , شماره دعانويس در جردن 09371731963 , شماره دعانويس در اقدسیه 09371731963 , شماره دعانويس در فرمانیه 09371731963 , شماره دعانويس در زعفرانیه 09371731963 , شماره دعانويس در لویزان 09371731963 , شماره دعانويس در جماران 09371731963 , شماره دعانويس در ستارخان 09371731963 , شماره دعانويس در پونک 09371731963 , شماره دعانويس در حکیمیه 09371731963 , شماره دعانويس در درکه 09371731963 , شماره دعانويس در اوین 09371731963 , شماره دعانويس در دروازه غار 0937173
شماره دعانويس یهودی در تجریش 09385147613 , شماره دعانويس یهودی در اکباتان 09385147613 , شماره دعانويس یهودی در نارمک 09385147613 , شماره دعانويس یهودی در پیروزی 09385147613 , شماره دعانويس یهودی در افسریه 09385147613 , شماره دعانويس یهودی در گمرگ 09385147613 , شماره دعانويس یهودی در تهران نو 09385147613 , شماره دعانويس یهودی در کن 09385147613 , شماره دعانويس یهودی در فرحزاد 09385147613 , شماره دعانويس یهودی در حسن آباد 09385147613 , شماره دعانويس یهودی در نازی آباد 09385147613 , شماره دعانويس یهودی در ک
شماره دعانويس در ولنجک 09356517581 , شماره دعانويس در الهیه 09356517581 , شماره دعانويس در جردن 09356517581 , شماره دعانويس در اقدسیه 09356517581 , شماره دعانويس در فرمانیه 09356517581 , شماره دعانويس در زعفرانیه 09356517581 , شماره دعانويس در لویزان 09356517581 , شماره دعانويس در جماران 09356517581 , شماره دعانويس در ستارخان 09356517581 , شماره دعانويس در پونک 09356517581 , شماره دعانويس در حکیمیه 09356517581 , شماره دعانويس در درکه 09356517581 , شماره دعانويس در اوین 09356517581 , شماره دعانويس در دروازه غار 0935651
شماره دعانويس در ولنجک 09356517581 , شماره دعانويس در الهیه 09356517581 , شماره دعانويس در جردن 09356517581 , شماره دعانويس در اقدسیه 09356517581 , شماره دعانويس در فرمانیه 09356517581 , شماره دعانويس در زعفرانیه 09356517581 , شماره دعانويس در لویزان 09356517581 , شماره دعانويس در جماران 09356517581 , شماره دعانويس در ستارخان 09356517581 , شماره دعانويس در پونک 09356517581 , شماره دعانويس در حکیمیه 09356517581 , شماره دعانويس در درکه 09356517581 , شماره دعانويس در اوین 09356517581 , شماره دعانويس در دروازه غار 0935651
شماره دعانويس در ولنجک 09372075077 , شماره دعانويس در الهیه 09372075077 , شماره دعانويس در جردن 09372075077 , شماره دعانويس در اقدسیه 09372075077 , شماره دعانويس در فرمانیه 09372075077 , شماره دعانويس در زعفرانیه 09372075077 , شماره دعانويس در لویزان 09372075077 , شماره دعانويس در جماران 09372075077 , شماره دعانويس در ستارخان 09372075077 , شماره دعانويس در پونک 09372075077 , شماره دعانويس در حکیمیه 09372075077 , شماره دعانويس در درکه 09372075077 , شماره دعانويس در اوین 09372075077 , شماره دعانويس در دروازه غار 0937207
شماره دعانويس در ولنجک 09359439240 , شماره دعانويس در الهیه 09359439240 , شماره دعانويس در جردن 09359439240 , شماره دعانويس در اقدسیه 09359439240 , شماره دعانويس در فرمانیه 09359439240 , شماره دعانويس در زعفرانیه 09359439240 , شماره دعانويس در لویزان 09359439240 , شماره دعانويس در جماران 09359439240 , شماره دعانويس در ستارخان 09359439240 , شماره دعانويس در پونک 09359439240 , شماره دعانويس در حکیمیه 09359439240 , شماره دعانويس در درکه 09359439240 , شماره دعانويس در اوین 09359439240 , شماره دعانويس در دروازه غار 0935943
شماره دعانويس در ولنجک 09365739990 , شماره دعانويس در الهیه 09365739990 , شماره دعانويس در جردن 09365739990 , شماره دعانويس در اقدسیه 09365739990 , شماره دعانويس در فرمانیه 09365739990 , شماره دعانويس در زعفرانیه 09365739990 , شماره دعانويس در لویزان 09365739990 , شماره دعانويس در جماران 09365739990 , شماره دعانويس در ستارخان 09365739990 , شماره دعانويس در پونک 09365739990 , شماره دعانويس در حکیمیه 09365739990 , شماره دعانويس در درکه 09365739990 , شماره دعانويس در اوین 09365739990 , شماره دعانويس در دروازه غار 0936573
شماره دعانويس در ولنجک 09360977738 , شماره دعانويس در الهیه 09360977738 , شماره دعانويس در جردن 09360977738 , شماره دعانويس در اقدسیه 09360977738 , شماره دعانويس در فرمانیه 09360977738 , شماره دعانويس در زعفرانیه 09360977738 , شماره دعانويس در لویزان 09360977738 , شماره دعانويس در جماران 09360977738 , شماره دعانويس در ستارخان 09360977738 , شماره دعانويس در پونک 09360977738 , شماره دعانويس در حکیمیه 09360977738 , شماره دعانويس در درکه 09360977738 , شماره دعانويس در اوین 09360977738 , شماره دعانويس در دروازه غار 0936097
شماره دعانويس در ولنجک 09385147613 , شماره دعانويس در الهیه 09385147613 , شماره دعانويس در جردن 09385147613 , شماره دعانويس در اقدسیه 09385147613 , شماره دعانويس در فرمانیه 09385147613 , شماره دعانويس در زعفرانیه 09385147613 , شماره دعانويس در لویزان 09385147613 , شماره دعانويس در جماران 09385147613 , شماره دعانويس در ستارخان 09385147613 , شماره دعانويس در پونک 09385147613 , شماره دعانويس در حکیمیه 09385147613 , شماره دعانويس در درکه 09385147613 , شماره دعانويس در اوین 09385147613 , شماره دعانويس در دروازه غار 0938514
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب