جواب فعالیت صفحه 115 سواد رسانه ای

نتایج جستجو برای عبارت :

جواب فعالیت صفحه 115 سواد رسانه ای

#جبهه_اقدام 
⁉⁉⁉⁉⁉⁉⁉
❌آیا صرف داشتن سواد رسانه اي میتوان ابزارهاي دشمن را شناسايی کرد؟!
سواد رسانهاي (Media Literacy) در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس آن می‌توان انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات آن‌ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسايی کرد.
◀به زبان ساده تر سواد رسانهاي بايد کمک ‌کند تا از سفره رسانه‌ها ابزارهاي دشمن را به آسانی شناسايی کرده و از آنها دوری کنیم. 
آیا امروزه به واقع همینگونه است؟؟ 
خ
سواد رسانهاي یعنی چه؟!روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی براي درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه اي مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه».برگردیم به دوران کودکی و روزهاي اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم تا «خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر «بی سواد» نباشیم. در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صداي آنها و نحوه نوشتن آنها «دانش» پیدا می کردیم. سپس «مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و خواندن و هجّی ک
روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی براي درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک
کند. سواد رسانه اي مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه».
برگردیم به دوران کودکی و روزهاي اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم
تا «خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر «بی سواد» نباشیم. در مدرسه
ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صداي آنها و
نحوه نوشتن آنها «دانش» پیدا می کردیم. سپس «مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و
خواندن و هجّی کردن کلمات را یاد می
روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی براي درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه اي مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه».برگردیم به دوران کودکی و روزهاي اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم تا «خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر «بی سواد» نباشیم. در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صداي آنها و نحوه نوشتن آنها «دانش» پیدا می کردیم. سپس «مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و خواندن و هجّی کردن کلمات را یاد می گرفت
روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی براي درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه اي مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه».
برگردیم به دوران کودکی و روزهاي اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم تا «خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر «بی سواد» نباشیم. در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صداي آنها و نحوه نوشتن آنها «دانش» پیدا می کردیم. سپس «مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و خواندن و هجّی کردن کلمات را یاد می
پاورپوینت درس 16 تفکر و سواد رسانه اي زندگی به سبک رسانه
برچسب ها : پاورپوینت درس 16 تفکر و سواد رسانه اي زندگی به سبک رسانه , پاورپوینت درس 16 تفکر و سواد رسانه اي زندگی به سبک رسانه , پاورپوینت درس 16 تفکر و سواد رسانه اي , پاورپوینت زندگی به سبک رسانه
دسته: علوم پايه فرمت فايل: pptx حجم فايل: 1782 کیلوبايت تعداد صفحات فايل: 9
پاورپوینت درس 16 تفکر و سواد رسانه اي زندگی به سبک رسانه
 

پاورپوینت درس 16 تفکر و سواد رسانه اي زندگی به سبک رسانه
 
پاور
پوین
پاورپوینت درس 17 تفکر و سواد رسانه اي ، بازی زندگی است
برچسب ها : پاورپوینت درس 17 تفکر و سواد رسانه اي ، بازی زندگی است , پاورپوینت درس 17 تفکر و سواد رسانه اي , پاورپوینت درس تفکر و سواد رسانه اي , پاورپوینت تفکر و سواد رسانه اي , تفکر و سواد رسانه اي , بازی زندگی است
دسته: علوم پايه فرمت فايل: pptx حجم فايل: 12476 کیلوبايت تعداد صفحات فايل: 11
پاورپوینت درس 17 تفکر و سواد رسانه اي ، بازی زندگی است
 

پاورپوینت درس 17 تفکر و سواد رسانه اي ، بازی زندگی است
روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی براي درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک
کند. سواد رسانه اي مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه».
برگردیم به دوران کودکی و روزهاي اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم
تا «خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر «بی سواد» نباشیم. در مدرسه
ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صداي آنها و
نحوه نوشتن آنها «دانش» پیدا می کردیم. سپس «مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و
خواندن و هجّی کردن کلمات را یاد می
روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی براي درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک
کند. سواد رسانه اي مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه».
برگردیم به دوران کودکی و روزهاي اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم
تا «خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر «بی سواد» نباشیم. در مدرسه
ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صداي آنها و
نحوه نوشتن آنها «دانش» پیدا می کردیم. سپس «مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و
خواندن و هجّی کردن کلمات را یاد می
سواد رسانهاي یعنی چه؟!


روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی براي درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک
کند. سواد رسانه اي مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه».
برگردیم به دوران کودکی و روزهاي اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم
تا «خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر «بی سواد» نباشیم. در مدرسه
ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صداي آنها و
نحوه نوشتن آنها «دانش» پیدا می کردیم. سپس «مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و
خواندن
پاورپوینت درس 15 تفکر و سواد رسانه اي هر چیز که در جستن آنی، آنی
برچسب ها : پاورپوینت درس 15 تفکر و سواد رسانه اي هر چیز که در جستن آنی، آنی , پاورپوینت درس 15 تفکر و سواد رسانه اي هر چیز که در جستن آنی، آنی , پاورپوینت درس 15 تفکر و سواد رسانه اي , پاورپوینت هر چیز که در جستن آنی، آنی
دسته: علوم پايه فرمت فايل: pptx حجم فايل: 3505 کیلوبايت تعداد صفحات فايل: 16
پاورپوینت درس 15 تفکر و سواد رسانه اي هر چیز که در جستن آنی، آنی
 

پاورپوینت درس 15 تفکر و سواد رسا
پاورپوینت درس 14 تفکر و سواد رسانه اي مخاطب بی مخاطب
برچسب ها : پاورپوینت درس 14 تفکر و سواد رسانه اي مخاطب بی مخاطب , پاورپوینت درس 14 تفکر و سواد رسانه اي مخاطب بی مخاطب , پاورپوینت درس 14 تفکر و سواد رسانه اي , پاورپوینت مخاطب بی مخاطب , پاورپوینت درس 14 تفکر , پاورپوینت تفکر و سواد رسانه اي

دسته: علوم پايه فرمت فايل: pptx حجم فايل: 7301 کیلوبايت تعداد صفحات فايل: 16
پاورپوینت درس 14 تفکر و سواد رسانه اي مخاطب بی مخاطب
 

پاورپوینت درس 14 تفکر و سواد رس
برچسب ها : پاورپوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه اي مخاطب خاص,پاور پوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه اي مخاطب خاص,پاورپوینت مخاطب خاص,پاور پوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه اي,پاورپوینت درس 14 تفکر و سواد رسانه اي مخاطب بی مخاطب,پاورپوینت درس 14 تفکر و سواد رسانه اي,پاورپوینت مخاطب بی مخاطب,پاورپوینت درس 14 تفکر,پاورپوینت تفکر و سواد رسانه اي,پاورپوینت درس 15 تفکر و سواد رسانه اي هر چیز که در جستن آنی، آنی,پاورپوینت درس 15 تفکر و سواد رسانه اي,پاورپوینت هر چیز
بسم الله الرحمن الرحیم
سواد رسانه اي یکی از مسائل مهم در دنیاي امروز است . سواد رسانه اي حتی در کشورهاي خارجی نیز آموزش داده می شود تا مخاطبان فضاي مجازی ، به راحتی فریب و نیرنگ خیلی از رسانه ها را نخورند . اين گروه در تاریخ 28 دی ماه 1396 راه اندازی شد .
گروه سواد رسانه اي با هدف آموزش  و استفاده درست از فضاي مجازی ، قصد دارد لشکر نرم در جنگ نرم به راه بیندازد و با رسانه هاي بیگانه و ، مبارزه کند . امروزه کتابی به نام (( تفکر و سواد رسانه اي
اهمیت سواد رسانه:

متاسفانه در خیلی از کشورهاي مثل ژاپن، کانادا، انگلیس و .... از دوره ابتدائی مباحث سواد رسانه را به فرزندان خویش آموزش می دهند 
ولی در کشور ما با وجود اينکه امروزه رسانه ها بسیار فراگیر شده اند ولی با گذشت چند دهه از فراگیری آن تازه از سال گذشته 
فقط در پايه 10 آن هم براي بعضی از رشته ها یک واحد سواد رسانه گذاشته اند.
ادامه مطلب
روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی براي درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه اي مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه».برگردیم به دوران کودکی و روزهاي اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم تا «خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر «بی سواد» نباشیم. در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صداي آنها و نحوه نوشتن آنها «دانش» پیدا می کردیم. سپس «مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و خواندن و هجّی کردن کلمات را یاد می گرف
بسم الله 
اينکه شب تا صبح کارشناسان محترم و مشاوران عالی قدر برنامه هاي مختلف صدا و سیما از معايب یللی تللی در شبکه هاي اجتماعی می گویند بعد باشگاه خبرنگاران جوان در خبر ساعت هفت بینندگان محترمش را دعوت می کند بروند صفحه ی باشگاه تا ببینند علی دايی چه خودروی جدیدی سوار می شود یا خانمش چه ماشینی دارد ، اسمش چیست ؟! 
اگر مردم را به سواد رسانه اي دعوت می کنیم و از مدیریت زمان حرف میزنیم خودمان یک ذره سوادش را داشته باشیم !!!  
والااا ...
پاورپوینت درس 18 تفکر و سواد رسانه اي ستاره ها
برچسب ها : پاورپوینت درس 18 تفکر و سواد رسانه اي ستاره ها , پاورپوینت درس 18 تفکر و سواد رسانه اي ستاره ها , پاورپوینت درس 18 تفکر و سواد رسانه اي , پاورپوینت ستاره ها
دسته: علوم پايه فرمت فايل: pptx حجم فايل: 14279 کیلوبايت تعداد صفحات فايل: 7
پاورپوینت درس 18 تفکر و سواد رسانه اي ستاره ها

پاورپوینت درس 18 تفکر و سواد رسانه اي ستاره ها
 
پاور
پوینت درس 18 تفکر و سواد رسانه اي ، ستاره ها ،  که شامل 11 صفحه کلی  
جزیره گلیگان در سال ۱۹۶۴ شرود شوارتز برنامهاي به نام جزیرهٔ گلیگان ساختار اين برنامهٔ طنز، هفت شخصیت حضور داشتند که در طول سفری قايق تفریحی با توفان روبرو می شوند و قايق آنها در جزیرهاي در اقیانور آرام به گل می نشیند. پس از پخش ۱۶ قسمت از اين برنامه،  گارد ساحلی با شوارتز تماس گرفت و به وی گفت که چندین تلگراف از مردم دریافت کرده که در آنها از ارتش خواسته شده تا براي نجات اين هفت نفر یک کشتی نجات اعزام کنند. وی از اين مسئله بهت زده شده و آن را وخ
درمورد نمونه سوالات امتحانی تفکر و سواد رسانه اي دهم تجربی نوبت اول
براي  کسب نمرات و معدل بالا در امتحانات نوبت اول زبان استفاده از انواع نمونه سوالات امتحانی درس تفکر و سواد رسانه اي دهم تجربی نوبت اول به تمام دانش اموزان دهم تجربی توصیه می شود تا با مطالعه ی آنها بتوانند حداکثر آمادگی را در دروس امتحانی به دست آورند . در اين بخش چندین نمونه متفاوت و استاندار امتحانات داخلی مدارس از نمونه سوالات امتحانی تفکر و سواد رسانه اي دهم تجربی در
نشریه «ايست رسانه اي» که به همت فرهنگسراي رسانه و شبکه هاي اجتماعی و با هدف ارتقاي سواد رسانهاي و سواد فضاي مجازی شهروندان و افزايش آگاهی و توجه خانواده ها نسبت به استفاده و نحوه حضور در فضاهاي مجازی به ویژه  شبکه هاي اجتماعی، تدوین و تولید شده است، به صورت اينفوگرافی و در قالب نشریه دیواری هرهفته در فرهنگسراها، خانه هاي فرهنگ، مساجد، ايستگاه‌هاي مترو و اماکن عمومی شهر توزیع می شود.در اين نشریه موضوع هاي گوناگون پیرامون فرصت‌ها و تهدید
درمورد نمونه سوالات امتحانی تفکر و سواد رسانه اي دهم انسانی نوبت اول
در اين بخش چندین نمونه متفاوت و متنوع از نمونه سوالات  تفکر و سواد رسانه اي دهم انسانی نوبت اول می باشد که در  امتحانات داخلی مدارس برگزار شده است و  از نمونه سوالات امتحانی تفکر و سواد رسانه اي دهم انسانی در نوبت دی آماده شده است .
ادامه مطلب
دانلود سوالات ضمن خدمت نهضت, دانلود نمونه سوالات توانمند سازی نهضت,
سوالات آزمون نهضت, سوالات آزمون نهضت با جواب, سوالات با پاسخ نهضت,
سوالات تواند مند سازی سواد آموزشی, سوالات ضمن خدمت نهضت, سوالات نهضت
سوااد آموزی, ضمن خدمت نهضت, نمونه سوال با جواب نهضت, نمونه سوالات آزمون
توانمند سازی نهضت, نمونه سوالات ضمن خدمت توانمند سازی نهضت, نمونه سوالات
ضمن خدمت نهضت, نمونه سوالات نهض،نهضت،سوالات نهضت،سواد آموزی
دانلود نمونه سوالات آزمون اصلی
نمونه سوالات امتحانی تفکر و سواد رسانه اي دهم ریاضی نوبت اول
در اين بخش امتحانی نمونه سوالات امتحانی تفکر و سواد رسانه اي دهم رشته ی ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی نمونه سوال تفکر و سواد رسانه اي قرار در نوبت دی قرار گ شد .
ادامه مطلب
پاورپوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه اي مخاطب خاص
برچسب ها : پاورپوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه اي مخاطب خاص , پاور پوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه اي مخاطب خاص , پاورپوینت مخاطب خاص , پاور پوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه اي
دسته: علوم پايه فرمت فايل: pptx حجم فايل: 37711 کیلوبايت تعداد صفحات فايل: 16
پاور پوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه اي مخاطب خاص
 

پاورپوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه اي مخاطب خاص
 
پاور
پوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه اي مخاطب خاص ،  که شامل 16
مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه اي
مبانی نظری و پیشینه سواد رسانه اي
دسته بندی


علوم اجتماعی
فرمت فايل


docx
حجم فايل


363 کیلو بايت


جواب تمام پرسش ها و مسئله هاي آخر فصل (هر پنج تا فصل) کتاب فیزیک دهم فنی و برخی رشته هاي یازدهم
تعداد صفحه هاي اين پی دی اف 224
جواب پرسش هاي فصل اول(فیزیک و اندازه گیری)صفحه 92 فايل
جواب پرسش هاي فصل دوم(مکانیک)صفحه 121 فايل
جواب پرسش هاي فصل سوم(حالت هاي ماده و فشار)صفحه 154 فايل
جواب پرسش هاي فصل چهارم(دما و گرما)صغحه 181 فايل
جواب پرسش هاي فصل پنجم(جریان و مدار هاي الکتریکی)صفحه 222 فايل
دانلود
حجم 4.17 مگابايت
رايگان
روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی براي درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه اي مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه».برگردیم به دوران کودکی و روزهاي اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم تا «خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر «بی سواد» نباشیم. در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صداي آنها و نحوه نوشتن آنها «دانش» پیدا می کردیم. سپس «مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و خواندن و هجّی کردن کلمات را یاد می گرف
ضرورت آموزش سواد رسانه اي:1-     رسانه ها در حیات فرهنگی و سیاسی ما تسلط دارند.

2-    تقریباً
همه اطلاعات،به جز مواردی که آنها را به طور مستقیم تجزیه می کنیم ،رسانه اي شده
هستند.

3-    رسانه ها
قادر به خلق مدل هاي ارزشی و رفتاری پر قدرتی هستند.

4-    رسانه ها
بدون فعال کردن خود آگاه بر تاثیر می گذارند.

5-    سواد
رسانه اي می تواند مصرف رسانه اي را براي ما لذت بخش کندو رابطه انفعالی را به
رابطه فعال تبدیل کنند.
"باری دونکان" عضوانجمن سواد
رسانه اي
media literacy, it seems, is a skill or a from of competency; but it is also about critical thinking, and about cultural dispositions or tastes. it is about old media and new media, about books and mobile phones. it is for young and old, for teachers and parents, for people who work in the media industries and for NGOs.
سواد رسانه اي، به نظر می رسد، مهارت و یا از صلاحیت است؛ اما اين نیز در مورد تفکر انتقادی و در مورد نگرش هاي فرهنگی یا سلیقه است. در مورد رسانه هاي قدیمی و رسانه هاي جدید، در مورد کتاب ها و تلفن هاي همراه است. براي معلمان و والدین، براي افرادی که در صنايع رسانه اي و ساز
 

مولف: حسین حق پناه | سید بشیر حسینی
معرفی کتاب
نویسنده در
اين کتاب، به عمد، از فضاي علمی و تخصصی رسانه و ارتباطات خارج شده و متناسب با
نیاز عامه مردم، به عنوان مخاطب اصلی «نهضت سواد رسانه اي»، محتواي خود را با
بیانی ساده و روان، اما در قالبی جذاب و متفاوت ارائه کرده است.
در بخش ابتدايی کتاب، مقدماتی در مورد
سواد رسانه اي و لزوم پرداختن به «نهضت
سواد رسانه اي» به عنوان نیاز امروز کشور مطرح شده و در ادامه، در قالب 15 فصل،
نکاتی راهبردی براي است
دقیقاً مشکل اينجاست که دنبال یه آدمیم !
یکی بايد باشه که وقتی دلت ازش میگیره قید باقی دنیا رو بزنی !
و اونوقت .. با خیال راحت نفست رو بکشی
بنازمت.
دواي درد پیشکشت ..
سواد درد داری؟
یه خط مینویسـ م راجب سه نفر لا به لاش سه تا فحش میدم هر کدوم واسه یکی ..
شايدم هر سه تاش واسه یکی !
معلوم نمیکنه کدوم واسه کیه .. اما هم حرفـ م رو زدم و هم فحشـ م رو دادم ..
چی بهتر از اين !؟
اما اون چیزِ اصلاً جنسش از آدم نیست که !..
نوشتمت ..
سواد درد داری؟
البته شايد بشه اون چیز
کتاب «سواد فرهنگی در آموزش و پرورش» که اينجانب هم در تدوین آن نقش دارم روانۀ بازار نشر شد.  دکتر محسن فرمهینی فراهانی و رعنا صباغ اسماعیلی و حامد بخشی، اين کتاب را به کوشش نشر پارسوا به چاپ رساندند.
سواد فرهنگی در آموزش و پرورش در پنج فصل تدوین شده است:در فصل اول به تعریف مفهوم سواد پرداخته شده و انواع سواد معرفی شده است؛ از جمله سواد اجتماعی، اطلاعاتی، سیاسی، بصری، هنری، علمی، خواندن.
درفصل دوم  مفهوم فرهنگ بررسی شده و دیدگاه‌هاي صاحب‌نظر
مهم ترین بخش سواد رسانه اي  یعنی هرم سواد رانه اي تولید است؛ تولید از پايین و در عین حال مهم ترین بخش شروع می شود.
                  

     تولید متن

 ظاهرا نوشتن از هر که بر می آید؛ مثل گفتن؛ اما اين که" اين گفتن" چقدر مفید و موثر باشد و بتواند مخاطب را جذب کند؛ بسیار مهم است؛ همان گونه که هرکسی حرف بزند نمی توان به او سخنور گفت؛ در نوشتن نیز اين گونه است.
سواد سلامت ضامن سلامتی جامعه

سیناپرس: در میان انواع و اقسام سواد، شايد بتوان گفت
سواد سلامت از جايگاه مهم‌تری برخوردار است، چراکه به‌طور مستقیم با زندگی
افراد ارتباط دارد. بر اساس آمارهاي موجود، بیش از 50 درصد افراد جامعه ما
از معیارهاي لازم سواد سلامت بی‌بهره‌اند.سواد سلامت چیست؟
سواد سلامت به مجموعه‌اي از
دانسته‌ها و آگاهی‌ها گفته می‌شود که براي تمام افراد جامعه، از یک شهروند
عادی گ تا یک متخصص در اين حوزه، ضروری است. اين
-سواد رسانهاي یعنی چه؟!

 

روشن
شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی براي درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد
رسانه اي مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه».
برگردیم به دوران
کودکی و روزهاي اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم تا «خواندن و نوشتن» را یاد
بگیریم و دیگر «بی سواد» نباشیم. در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛
یعنی نسبت به شکل حروف، صداي آنها و نحوه نوشتن آنها «دانش» پیدا می کردیم. سپس
«مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و خواندن و
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب